VBS De Schatkist staat in de lijst van de MOS-scholen! MOS staat voor milieu op school. MOS Vlaanderen helpt van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken. Via allerlei activiteiten hebben we het over 5 thema's:
  • energie
  • water
  • afval
  • natuur
  • mobiliteit
Enkele concrete acties: dikketruiendag, wereldwaterdag, afvalbeleid, meer groen met wilgentunnel, fruitbomen en kippen, kennis maken met witloof- en champignonteelt, strapdag, ... Leerling- en ouderparticipatie, teamwork en beleving zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken!