weekverslag: 27/9 – 1/10

Hilde Damman/ oktober 5, 2021

Beste ouders,

We hebben met klei een dier uit het bos of een paddenstoel geboetseerd. Het is leuk om de klei te bewerken met de handen. Volgende week zullen we het verwerken in een herfststukje. Wie wat eikels of andere herfstvruchten heeft, mag die meegeven.

Het 3de kleuter heeft tussenbladen gemaakt voor hun map. Maandag krijgen de kleuters hun map mee om ze samen met je kleuter eens te bekijken. Tegen eind volgende week verwachten we de map terug in de klas. Kleuroefeningen en losse werkjes mogen thuis blijven.                                        Het 2de kleuter oefent 1 keer per week met een schaar zodat het hanteren van een schaar voldoende ingeoefend wordt. We hebben daarvoor een knipdoos.

De kleuters houden heel erg van verhalen over Jezus. Deze week mochten ze per 2 werken. Er was maar een klein stuk te zien van de prenten waar Jezus op stond. Er werd verwoord wat er te zien was. Zo leerden ze meer over Jezus: Jezus troost, hij helpt, hij luistert,… Daarvoor gebruiken we de methode ‘sterretjes aan de hemel’.

We sloten de week af met een yoga-versje.

Volgende week:

Is het maandag werelddierendag. Wij zouden graag een mooie tentoonstelling maken met dieren: mag jullie kleuter een mooi knuffeldier meebrengen? Dankjewel!

Gaan we maandag om 13u15 naar de kermis: joepie! Jullie hebben me talrijk laten weten dat je kleuters kon vervoeren. Dank jullie wel!

Komt dinsdagmorgen de bakfiets van de bib om een mooi verhaal te vertellen.

zaterdag 16/10 ‘Vlaemsche avond’ ingericht door de oudervereniging
inschrijven kan tot donderdag 7 oktober 2021 via deze link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerNAHHihipKs6uZYAua1az8ffHCGmuCAY1k2jCkDTY9JnWxg/viewform

Fijn weekend,                                                                                                                                           Juf Hilde

Share this Post