Weekverslag laatste schooldagen in juni 2021

Katrien Vandenbussche/ juni 30, 2021

Beste ouders,

Deze week namen  we afscheid van onze wolkjesklas, verzamelden we de laatste knutselwerkjes, namen we deel aan ons jaarlijks talentenfeest en GENOTEN we vooral van elkaars aanwezigheid.

Ons laatste knutselwerk is een houten schatkist geworden, die (hopelijk) boordevol gevuld is met mooie herinneringen uit de wolkjesklas.
Elk van jullie kinderen zijn steevast een prachtige parel uit die kist met heel véél talenten.

Ondanks het coronajaar heb ik er toch van genoten om met jullie ‘schatten’ op pad te gaan gedurende dit heel speciale jaar.
Zij hebben dit, elk op hun eigen manier en tempo bijzonder goed gedaan.
Jullie mogen terecht met z’n allen trots zijn op jullie kinderen.
Zij zijn klaar om een stap verder te gaan.

Nog een woord van dank voor jullie samenwerking!

Dikke merci voor de lieve woorden en fijne attenties!

Fijne vakantie!
‘Geniet van zoveel mogelijk magjes!’

Ik zie jullie allen graag terug op woensdag 1 september, maar dan wel in de sterretjesklas bij juf Hilde.

juf Katrien

Share this Post