Schoolfeest VBS De Schatkist: Een grandioos succes!!!

loic.hustinx/ mei 31, 2018

Het leerkrachtenteam en de oudervereniging  van onze vrije basisschool kunnen terugblikken op een vlekkeloos verloop van Festivalitis 2.0 !

Onder massale belangstelling werden twee recente realisaties – de restauratie van het pastoriehuis op de engelschool en het Pimp-je-speelplaats project op de centrumschool – plechtig geopend.

Woorden van dank door afscheid nemend directeur Daniël Vandenbussche voor zoveel enthousiasme, toewijding, collegialiteit, verbondenheid.

Het hele feest was illustratief voor het opvoedings – en onderwijsproject van onze school : kwaliteit troef !!!!

Dank aan iedereen die meehielp en voor jullie allemaal :  ouders, kinderen, familie en vrienden. Onze Schatkistfamilie glundert als nooit te voren…

Share this Post